Artykuł

Oligosacharydy i inne substancje bioaktywne w pokarmie kobiecym i w mleku modyfikowanym

Korzyści z karmienia piersią, w tym zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego i układu oddechowego, w znacznej mierze zależą od zawartości w mleku matki substancji bioaktywnych. Ich obecność decyduje też o różnicach pomiędzy mlekiem kobiecym a mlekiem modyfikowanym.

10min czytania Kwie 8, 2022

Korzyści z karmienia piersią, w tym zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego i układu oddechowego, w znacznej mierze zależą od obecności w mleku matki substancji bioaktywnych. Jednym z wiodących tematów badań dotyczących żywienia niemowląt są aktualnie oligosacharydy
pokarmu kobiecego
(ang. human milk oligosaccharides, HMO). Podstawowe informacje na temat HMO zostały omówione we wcześniejszej publikacji. Niniejszy artykuł podsumowuje nowe dane, które ukazały się później, tj. w okresie od października 2019 do czerwca 2020 roku. Zainteresowania naukowców skupiają się wokół HMO obecnych w mleku matki i ich powiązań z efektami zdrowotnymi u niemowląt karmionych piersią, a także wybranych HMO dodawanych do mleka modyfikowanego (przede wszystkim 2’-fukozylolaktozy (2’-FL) i lakto-N-neotetraozy (LNnT)) lub obecnych w nim w wyniku procesu fermentacji (3’-galaktozylolaktozy (3’-GL)). Wybór publikacji jest w znacznej mierze odniesieniem się do pytań zadawanych w trakcie webinariów, które w czasach pandemii COVID-19 zastąpiły bezpośrednie spotkania. Dodatkowo krótko omówiono inne substancje bioaktywne obecne w pokarmie kobiecym, a dodawane do mleka modyfikowanego dla niemowląt. Wśród nich są m.in.: laktoferyna, osteopontyna, błony kuleczek tłuszczowych mleka (ang. milk fat globule membranes, MFGM), lipaza stymulowana solami żółciowymi (ang. bile-salt stimulated lipase, BSSL) oraz postbiotyki.