Zaburzenia rozwoju u dzieci. Część 2: Rola zespołu żywieniowego w procesie terapeutycznym

10 min. czytania /
Zaburzenia rozwoju u dzieci. Część 2 Rola zespołu żywieniowego w procesie terapeutycznym

W artykule omówiono rolę zespołu żywieniowego w procesie terapeutycznym u pacjentów z zaburzeniami rozwoju (ang. failure to thrive, FTT).

Zaburzenia rozwoju (ang. failure to thrive, FTT) to rozpoznanie opisowe. Kryteria diagnostyczne przedstawiono w części 1 artykułu. W ośrodku specjalistycznym dysponującym pracownią antropometryczną dodatkowym kryterium pozwalającym na rozpoznanie FTT jest wynik pomiaru grubości fałdu skórnego (mierzony w milimetrach) < 3 centyla dla wieku i płci.

Zobacz także:


Kolka niemowlęca 
Kolka niemowlęca Problem nękający dzieci i lekarzy od wieków

 


 

U większości pacjentów pediatrycznych FTT mają etiologię mieszaną – zarówno organiczną, jak i nieorganiczną. Niezależnie od przyczyny, podstawową rolę w leczeniu odgrywa terapia żywieniowa. Pacjenci z FTT wymagają zbilansowanej, często wysokoenergetycznej diety, aby poprawić parametry antropometryczne. Przy braku możliwości pokrycia zapotrzebowania kalorycznego i/lub płynowego drogą doustną konieczne jest żywienie enteralne. Postępowanie z dziećmi z trudnościami w karmieniu powinno być dostosowane indywidualnie do pacjenta i dominującego problemu. Z powodu wielu potencjalnych przyczyn FTT, często również współistniejących z zaburzeniami zachowania związanymi z karmieniem, schemat postępowania terapeutycznego powinien zostać ustalony przez zespół wielodyscyplinarny, w składzie którego przede wszystkim muszą się znaleźć: lekarz, dietetyk, logopeda i psycholog.

W artykule omówiono rolę zespołu żywieniowego w procesie terapeutycznym u pacjentów z zaburzeniami rozwoju (ang. failure to thrive, FTT).

 

Redakcja Nestlé Baby&Me Medical

Powiązane artykuły

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt – algorytm postępowania w czasie pandemii COVID-19

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt – algorytm postępowania w czasie pandemii COVID-19

Dowiedz się więcej
Probiotyki i atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne dane naukowe

Probiotyki i atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne dane naukowe

Dowiedz się więcej
Oligosacharydy pokarmu kobiecego w żywieniu niemowląt

Oligosacharydy pokarmu kobiecego w żywieniu niemowląt

Dowiedz się więcej
Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym

Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym

Dowiedz się więcej