Artykuł

Oligosacharydy pokarmu kobiecego − znane od lat, odkrywane na nowo

Optymalnym sposobem żywienia dziecka w pierwszym okresie życia jest mleko matki. Celem, do którego należy dążyć, jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Karmienie piersią wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi zarówno dla dziecka, jak i matki. Do najlepiej udokumentowanych należy rzadsze występowanie lub łagodniejszy przebieg zakażeń, zwłaszcza przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

10min czytania Kwie 8, 2022

Za wyjątkowe właściwości pokarmu kobiecego mogą odpowiadać liczne biologicznie aktywne składniki, w tym m.in. laktoferyna, sekrecyjna immunoglobulina A (sIgA), enzymy, hormony, czynniki wzrostu. Szczególną rolę przypisuje się oligosacharydom pokarmu kobiecego (ang. human milk oligosaccharides, HMO). Angielski skrót HMO jest powszechnie stosowany w piśmiennictwie, stąd decyzja o jego użyciu również w niniejszej publikacji.

Zainteresowanie HMO sięga początku XX wieku. Długo znane były głównie jako „czynnik bifidogenny”, odpowiedzialny za przewagę bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus w stolcu niemowląt karmionych wyłącznie piersią. Aktualnie obserwuje się renesans zainteresowania HMO. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, dooligosastępność nowych metod analitycznych, w tym wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (do rozdzielania oligosacharydów, a następnie ich identyfikacji). Ponadto nowe metody badawcze pozwalają na lepsze poznanie struktury HMO, ich funkcji i metabolizmu. Po drugie, rozwój nowoczesnych metod biotechnologicznych, które umożliwiają wytwarzanie przynajmniej niektórych HMO w ilościach przemysłowych. Wreszcie nie bez znaczenia jest pozytywna opinia instytucji opiniujących żywność odnośnie bezpieczeństwa suplementacji mleka modyfikowanego wybranymi HMO.

Zobacz także:


Maluszek śpiący na mamie

   
Pozorny a rzeczywisty niedobór pokarmu
 


 

W artykule podsumowano aktualny stan wiedzy na temat HMO, ich składu, struktury, metabolizmu, funkcji. Przedstawiono również pierwsze dane dotyczące suplementacji mleka modyfikowanego aktualnie dostępnymi HMO. W celu identyfikacji odpowiednich publikacji przeszukano bazę PubMed (do lutego 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z ostatnich 5 lat), korzystając ze słowa kluczowego: human milk oligosaccharides, HMO.

 

Redakcja Nestlé Baby&Me Medical