Rola modyfikacji mikrobioty w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu

50 min. czytania /
Rola modyfikacji mikrobioty w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu

Zaburzenia składu i aktywności mikrobioty przewodu pokarmowego (dysbioza) odgrywają rolę w chorobach alergicznych. Modyfikacja mikrobioty poprzez podawanie probiotyków, prebiotyków lub synbiotyków może mieć znaczenie w zapobieganiu alergii i jej leczeniu. 

W ostatnich latach wzrasta częstość występowania chorób alergicznych1. Dotyczy to zwłaszcza krajów dobrze rozwiniętych, w tym Polski2. Główną rolę w rozwoju astmy, alergicznego nieżytu nosa (ANN), alergii na pokarm i atopowego zapalenia skóry (AZS) odgrywają zaburzenia czynności immunologicznej komórek nabłonka/naskórka, czego efektem jest m.in. przewlekły proces zapalny leżący u podłoża objawów klinicznych chorób alergicznych. Wzorce odpowiedzi immunologicznej kształtują się we wczesnym okresie życia3. W jej programowaniu istotną rolę odgrywa mikrobiota4. Termin ten określa wszystkie mikroorganizmy (przede wszystkim bakterie, ale także jednokomórkowce, grzyby oraz wirusy) zasiedlające organizm człowieka, w tym głównie, ale nie wyłącznie, przewód pokarmowy. Zamiennie bywa stosowany termin: mikrobiom, który może oznaczać również zbiór genów tworzonych przez mikrobiotę4.

Zobacz także:


Wpływ cesarskiego cięcia i innych czynników warunkujących skład mikrobioty jelitowej u noworodków na ich stan zdrowia w przyszłości
Wpływ cesarskiego cięcia i innych czynników warunkujących skład mikrobioty jelitowej u noworodków na ich stan zdrowia w przyszłości

 


 

 

Przegląd systematyczny 21 badań (2016) wykazał, że mikrobiom dzieci, które rozwiną w przyszłości choroby alergiczne, w porównaniu z mikrobiomem zdrowych rówieśników, charakteryzuje się mniejszą bioróżnorodnością, dominacją Firmicutes, większą liczebnością Bacteroidaceae oraz takich gatunków jak Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Clostridioides (dawniej sklasyfikowane jako Clostridium) difficile, Bifidobacterium catenulatum i Bifidobacterium longum oraz mniejszą liczebnością Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum, a także bakterii z rodzaju Lactobacillus5. Natomiast mikrobiota dzieci we wczesnej fazie choroby alergicznej, w porównaniu z mikrobiotą dzieci zdrowych, wykazuje mniejszą bioróżnorodność oraz liczebność gatunków Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii i Clostridium5. Wiele czynników, działających zwłaszcza w okresie pre- i postnatalnym (pierwszych 1000 dni), wpływa na sposób i czas kolonizacji przez mikrobiotę w każdym miejscu ustroju. Mikrobiota oddziałuje zaś na układ odpornościowy i rozwój tolerancji immunologicznej, zapobiegając lub sprzyjając rozwojowi alergii i astmy (Rycina 1)6.

Do czynników wpływających na mikrobiotę należą m.in.: wiek ciążowy; rodzaj porodu (naturalny vs cięcie cesarskie); sposób żywienia dziecka (karmienie piersią vs mieszanki i późniejsza dieta); antybiotykoterapia stosowana przez matkę w ciąży oraz u dziecka we wczesnym dzieciństwie, ale również inne leki (np. inhibitory pompy protonowej); stan zdrowia i odżywianie się matki w okresie ciąży i laktacji; czynniki środowiskowe oddziałujące we wczesnym okresie życia (np. pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej, rodzeństwo, zwierzęta w domu, bliskość zwierząt gospodarskich, tereny zielone vs uprzemysłowione)7,8. Uznanie roli mikrobioty w utrzymaniu zdrowia i dysbiozie (zaburzeniach ilościowych i jakościowych mikrobioty) w etiopatogenezie wielu chorób, w tym alergii, sprawia, że interwencje modyfikujące mikrobiotę cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Na skład mikrobioty wpływają m.in.:

  • probiotyki – żywe drobnoustroje, które podane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza9;
  • prebiotyki – substraty, które są wybiórczo wykorzystywane przez drobnoustroje gospodarza, korzystnie wpływając w ten sposób na stan zdrowia człowieka10;
  • synbiotyki – mieszanina składająca się z żywych drobnoustrojów i substratów selektywnie wykorzystywanych przez drobnoustroje gospodarza,
  • korzystnie oddziałujących na jego organizm (działanie komplementarne lub synergistyczne)11.


Celem artykułu – stanowiącego część techniczną niezależnie opublikowanego stanowiska ekspertów12 – jest podsumowanie danych dotyczących roli modyfikacji mikrobioty w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób alergicznych.

 

Redakcja Nestlé Baby&Me Medical

produkty

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ...

NAN OPTIPRO® Plus 1 HM-O

NAN OPTIPRO® Plus 1 HMO

NAN OPTIPRO® Plus 1 HMO - mleko początkowe przeznaczone dla zdrowych niemowląt od urodzenia

Dowiedz się więcej
Nan_optipro_plus_hmo_2 (1).jpg

NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO

NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO to mleko następne, przeznaczone i stworzone specjalnie dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią.

Dowiedz się więcej
nan_optipro3_1.jpg

NAN OPTIPRO® Plus 3 HMO

NAN OPTIPRO®️ Plus 3 HM-O to produkt na bazie mleka przeznaczony dla małych dzieci, wzbogacony w witaminy i składniki mineralne, w proszku

Dowiedz się więcej
nan opitpro plus 4

NAN OPTIPRO® Plus 4 HMO

NAN OPTIPRO® Plus 4 to produkt na bazie mleka przeznaczony dla małych dzieci, wzbogacony w witaminy i składniki mineralne, w proszku

Dowiedz się więcej

Powiązane artykuły

Oligosacharydy pokarmu kobiecego w żywieniu niemowląt

Oligosacharydy pokarmu kobiecego w żywieniu niemowląt

Dowiedz się więcej
Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym

Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym

Dowiedz się więcej
białka w żywieniu niemowląt

Białka w żywieniu niemowląt i małych dzieci

Dowiedz się więcej
Biegunka ostra u dzieci

Biegunka ostra u dzieci

Dowiedz się więcej