Artykuł

Probiotyki i atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne dane naukowe

Uznanie roli dysbiozy (zaburzeń składu i aktywności mikrobioty) w etiopatogenezie atopowego zapalenia skóry (AZS) sprawia, że zainteresowaniem cieszą się metody modyfikacji mikrobioty, w tym m.in. poprzez stosowanie probiotyków.

10min czytania Kwie 9, 2022

W artykule podsumowano dane z badań z randomizacją lub ich metaanaliz, w których oceniano skuteczność kliniczną probiotyków w leczeniu i zapobieganiu AZS. W celu identyfikacji badań przeszukano Cochrane Library oraz komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE (do listopada 2019). Liczba badań (prawie 70, którymi objęto ponad 9500 chorych) wskazuje na ogromne zainteresowanie stosowaniem probiotyków w zapobieganiu i leczeniu AZS. Probiotyki – jako grupa – mogą odgrywać rolę w profilaktyce i leczeniu AZS, chociaż wielkość efektu klinicznego bywa dyskusyjna. Nie wszystkie probiotyki są sobie równe, a rola poszczególnych probiotyków (stosowanych pojedynczo lub w kombinacjach) pozostaje często niejasna. Jeżeli lekarz lub opiekunowie dziecka planują wdrożenie konkretnego probiotyku, warto omówić z rodzicami, czy spodziewane korzyści są zgodne z ich oczekiwaniami i warte poniesionych kosztów

Zobacz także:


Dziecko stoi w łóżeczku

 
Biegunka ostra u dzieci
 


 

Redakcja Nestlé Baby&Me Medical